Hình ảnh Bê tông Khánh Vinh
Cống bê tông
Cống bê tông
Cống bê tông
Cột điện bê tông
Cột điện bê tông
Cột điện bê tông
Cọc đóng bê tông dự ứng lưc
Cột điện bê tông
Mương bê tông
Mương bê tông
Mương bê tông
Mương bê tông
Mương bê tông
Cống bê tông
Cống bê tông
 
Công ty TNHH Khánh Vinh
Địa chỉ: KCN Bắc Vinh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.512.258 
Hotline:      0912.037.047
                  0913.597.699
phòng kd :  A.Minh: 0983626008 
                 A.Thành: 0989889233
                 C.Hoa : 0976445825
Email: betongkhanhvinh@gmail.com - Website: http://betongkhanhvinh.com