Trang chủ | Tin tức | Tin tức công ty

Giấy chứng nhận sản phẩm

Giấy chứng nhận sản phẩm của Công ty TNHH Khánh Vinh

Giấy chứng nhận đầu tư

Trưởng ban Khu kinh tế Đông Nam chứng nhận Công ty TNHH Khánh Vinh đầu tư vào Nghệ An

Ưu điểm của Bê tông Khánh Vinh

Công ty TNHH Khánh Vinh chính thức đi vào sản xuất từ tháng 10 năm 2002. Sản phẩm đâu tiên là cột bê tông ly tâm bao gồm 7.5 x 160A đến 20 x 190D đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường Việt Nam, và tháng 02 năm 2003 đã được trung tâm chứng nhận hợp chuẩn thuộc Tổng cục tiêu chuẩn –Đo lường –Chất lượng Việt Nam, TCVN 5847-1994

 1 

 
Công ty TNHH Khánh Vinh
Địa chỉ: KCN Bắc Vinh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.512.258 
Hotline:      0912.037.047
                  0913.597.699
phòng kd :  A.Minh: 0983626008 
                 A.Thành: 0989889233
                 C.Hoa : 0976445825
Email: [email protected] - Website: http://betongkhanhvinh.com