Trang chủ | Sản phẩm | Cột điện ly tâm dự ứng lực
Cột điện BT Ly tâm Dự ứng lực

Là những loại  cột điện có lực đầu cột cao từ : 1100Kg, 1800Kg, 2400Kg, 3000Kg và 3500Kg. Ưu điểm của những cột điện này là cột có thể thay thế cho nhiều cột có lực đầu cột nhỏ, do đó giảm chi phí làm hố móng, giảm chi phí vận chuyển, tiết kiệm diện tích đất và giảm chi phí nhân công.

Hiện tại công ty Khánh Vinh đang sản xuất các loại cột có lực đầu cột lớn sau:

- Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực  đường kính ngọn 190 - lực kéo đầu cột 1100 đến 1300 Kg

- Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực  đường kính ngọn 217 - lực kéo đầu cột 1800 đến 2400 Kg

- Cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực  đường kính ngọn 323 - lực kéo đầu cột 3000 đến 3500 Kg .

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

Upload

 Upload

Upload

Upload

 
Công ty TNHH Khánh Vinh
Địa chỉ: KCN Bắc Vinh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.512.258 
Hotline:      0912.037.047
                  0913.597.699
phòng kd :  A.Minh: 0983626008 
                 A.Thành: 0989889233
                 C.Hoa : 0976445825
Email: [email protected] - Website: http://betongkhanhvinh.com